Οι υδατάνθρακες αποτελούν σύνθετες οργανικές ενώσεις και αποτελούν την κυριότερη πηγή ενέργειας ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της άσκησης. Οι υδατάνθρακες χωρίζονται σε απλούς και σύνθετους. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) προτείνει η πρόσληψη των υδατανθράκων να κυμαίνεται από 45 ως 60 % της ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης.